PS-STAV  Náchod s.r.o.

WEBOVÁ STRÁNKA SE VYTVÁŘÍ  !! 

Zpočátku hlavním předmětem činnosti byla montáž suchých staveb, ze kterých postupně přecházela na generálního dodavatele staveb.
Nyní se firma zaměřuje na průmyslové stavby, výstavbu rodinných domů, rekonstrukce objektů a montáže oken.


 

ODVĚTRÁVANÉ FASÁDY

Způsobů jak zateplit  budovu je více,ale který je ten nejvhodnější?

S ohledem na skutečnost,že se jedná o dlouhodobou investici,měl by být výběr vhodného tepelně-izolačního systému velmi dobře uvážený.

Nejedná se pouze o zateplení objektu z důvodu úspory energií na vytápění či klimatizování interiérů,ale i o estetické hledisko a v neposlední řadě i o následnou údržbu.

Řešení musí být komplexní tj.včetně výměny výplní stavebních otvorů tj.oken,dveří apod.

Stejně jako i v jiných oblastech prochází i systémy zateplení jistým evolučním procesem.

Odvětrávané fasády splňují nejen hledisko tepelně izolační ale zároveň i zamezují negativním vlivům působení vlhkosti.

Montáž odvětrávané fasády

Pokud je aplikován systém bezkontaktní fasády,stavba i po zateplení „dýchá“ přičemž se voda odpařuje a nekondenzuje.Odvětrání zabezpečuje vzduchová mezera mezi zdivem(izolantem)a finální vrstvou fasády.

Tato vzduchová mezera umožní odvětrání vlhkosti vznikající na povrchu izolantu při teplotách okolo rosného bodu ze spodní části směrem vzhůru – tkzv.“komínový efekt“.

V případě zahřátí fasády vlivem slunečního záření umožní tato mezera odvětrání teplého vzduchu a tím i ochlazení obvodových stěn,což zabezpečuje příjemné klima v interiéru i v době letních měsíců.

Kromě již zmíněných výhod nelze opomenout i hledisko životnosti a snadné údržby.Většinu používaných finálních povrchů fasády lze snadno čistit např. tlakovou vodou.

Vlastní montáž systému spočívá ve vertikálním kotvení nosného roštu se závěsy(dřevěné latě nebo SDK pozinkované profily)na stávající zdivo,včetně izolantu(minerální nebo sklovláknitá vlna).Následně jsou na tuto konstrukci kotveny horizontální prvky s možností ukotvení tak,aby byla finální –pohledová část fasády vyrovnána nezávisle na nerovnostech obvodových stěn.Posledním prvkem skladby tohoto tepelně-izolačního pláště je vlastní obklad – pohledová vrstva fasády.

Odvětrávaná fasáda - povrch Brick Fasádní obklad Brick - červená cihla Finální obklad Stone

Fasádních obkladů je na trhu mnoho tj.jak na bázi betonových tvarovek,dřevěných i plastových.

Z hlediska cenové dostupnosti jakož i užitných vlastností se jeví jako nejvýhodnější použití obkladů z plastu.Tyto obklady se vyrábějí v široké škále dekorů a barev.Jednotlivé druhy dekorů věrně imitují obklad z cihel,kamene či klasických dřevěných palubek.

Kromě cenového hlediska jsou tyto obklady výhodné i z hlediska rychlosti montáže což představuje výraznou úsporu v nákladech na montáž a v neposlední řadě se velmi snadno udržují tj. stačí omytí tlakovou vodou a fasáda je opět v takovém stavu,v jakém byla namontována.